تجربه کاربری

بررسی کاربردپذیری یک محصول آموزشی

برای اینکه متوجه شویم آیا محصول آموزشی که تولید کرده‌ایم، به‌عنوان مثال اپلیکیشن، سایت یا بازی آموزشی، ما را به اهداف موردنظرمان می‌رساند، آیا کاربر به راحتی می‌تواند با آن کار کند، آیا در استفاده از آن دچار اشکال نمی‌شود و اینکه متوجه شویم در مراحل بعدی توسعۀ ابزار، خوب است چه اقداماتی انجام دهیم، …

بررسی کاربردپذیری یک محصول آموزشی ادامۀ مطلب »