ماه: اسفند 1401

چرا دورۀ آموزشی‌ من طرفدار ندارد؟

در دنیای امروز دسترسی به محتوای آزاد و رایگان تقریبا در همه زمینه‌ها بسیار راحت است و با یک جستجوی ساده به‌دست می‎آید. پس این سوال پیش می‌آید که دوره ما باید شامل چه مواردی باشد تا وجه تمایز قابل توجهی با این محتواها پیدا کند؟