تفکر طراحی چیست؟

اگر بخواهیم از تفکر طراحی بگوییم، باید از تجارب انسانی حرف بزنیم. تفکر طراحی، گونه‌ای از اندیشیدن است که در آن انسان و احساسات، تمایلات، نگرانی‌ها و تجربه‌هایش در مرکز توجه‌اند؛ رویکردی انسان محور که نوآوری را با افزایش مهارت‌های تفکر خلاق توسعه می‌دهد. در این رویکرد، محصول، طرح یا خدماتی ارائه نمی‌شود مگر با هدف رفع یک نیاز انسانی.

در واقع ما به‌منظور رفع نیاز یک گروه خاص، از قابلیت‌های تکنولوژی و نکاتی که برای توسعه و پیشرفت یک کسب‌وکار مهم‌اند بهره می‌گیریم تا بتوانیم محصولی کارا یا خدمتی ویژه و منحصربفرد ارائه دهیم. هرجا که بحث حل‌مسئله مطرح باشد، تفکر طراحی می‌تواند بهترین راه‌حل‌ها را ارائه دهد.